משדר בחירות 2020

משדר בחירות 2020


ערוץ 11
כאן חדשות - צפייה ישירה
כתבות כאן - לאתר
סקר - סקר קודם


ערוץ 12
 חדשות 12 - צפייה ישירה
כתבות מאקו  - לאתר
  N12 בחירות 
סקר - סקר מנדטים
פרופסור מינה צמח

ערוץ 13
 חדשות 13 - צפייה ישירה
כתבות  - לאתר
סקר - סקר קודם
פרופסור קמיל פוקס


ערוץ 20
 חדשות 20 - צפייה ישירה
כתבות  - לאתר
סקר - סקר קודם